Roker gemiddeld kwart eeuw aan sigaret

In 2001 rookt eenderde deel van de bevolking van 12 jaar en ouder. Zij roken gemiddeld 12 sigaretten per dag. Tweederde deel van de bevolking rookt niet, maar bijna de helft van deze groep heeft vroeger wel sigaretten gerookt.

Rookgedrag

Er zijn weliswaar meer mannen dan vrouwen die roken, maar onder rokers is er geen verschil in rookgedrag tussen mannen en vrouwen. Beide groepen roken gemiddeld 12 sigaretten per dag. Drie van de tien rokende mannen en eveneens drie van de tien rokende vrouwen zijn zware rokers. Zij roken dagelijks 20 of meer sigaretten. Mannen en vrouwen die roken, doen dat gemiddeld ongeveer 24 jaar.

Eerste sigaretje naar leeftijd, 2001

Beginnen met roken

Huidige rokers en ex-rokers van 18 jaar en ouder hebben gemiddeld op 17-jarige leeftijd voor het eerst een sigaret opgestoken. Wordt er specifieker ingezoomd op de startleeftijden dan valt de versnelling in de vroege tienerjaren op. Zo is 7 procent op 11- en 12-jarige leeftijd al gaan roken. Op de leeftijd van 13 en 14 jaar is het percentage jongens en meisjes dat voor het eerst een sigaretje opsteekt al drie keer zo groot.

Mannen beginnen eerder

Mannen beginnen gemiddeld een jaar eerder met roken dan vrouwen. Mannen roken hun eerste sigaretje op 16,5 jaar, vrouwen zijn dan gemiddeld 17,5 jaar.

Ook zijn er verschillen in startleeftijd naar opleidingsniveau. Personen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding en personen met alleen lager onderwijs beginnen pas met roken als ze gemiddeld 18 jaar zijn. Bij alle tussenliggende opleidingsniveaus ligt de gemiddelde startleeftijd op ongeveer 16,5 jaar.

Stoppen met roken

Vier op de tien niet-rokers hebben een rookverleden. De helft van de niet-rokende mannen en vier op de tien niet-rokende vrouwen hebben ooit sigaretten gerookt. Mannen die zijn gestopt met roken hebben gemiddeld bijna 20 jaar gerookt. Zij stopten gemiddeld op hun 36ste. Vrouwelijke ex-rokers hebben gemiddeld 15 jaar gerookt, zij stopten ermee op 33-jarige leeftijd. Deze ex-rokers hebben hun rookverslaving gemiddeld 16 jaar geleden opgegeven.

Ferdy Otten