Combinatie fulltime en parttime werken populair

In 2002 waren er ruim 3,5 miljoen paren in Nederland. Bij meer dan de helft van de paren hadden beide partners betaald werk. De meesten combineerden een fulltime en een parttime baan.

In de afgelopen tien jaar is het aandeel met twee werkende partners sterk gegroeid. Vooral in gezinnen met minderjarige kinderen behoren steeds vaker beide ouders tot de werkzame beroepsbevolking.

Arbeidsdeelname van paren, 2002

Bij ruim helft van de paren werken beiden

Bij 14 procent van de paren werkten beide partners fulltime en bij 36 procent combineerden de partners een fulltime en parttime baan. Daarnaast had 5 procent van de paren twee parttime banen, beiden werken tussen de 12 en 34 uur per week.

Aanzienlijk meer tweeverdieners

De arbeidsdeelname van vrouwen is de laatste jaren sterk gestegen. Daardoor werken in steeds meer gezinnen beide partners. Vooral de combinatie van een fulltime en een parttime baan komt steeds vaker voor. In de periode 1992-2002 steeg het aandeel waarvan één partner fulltime werkt en de ander parttime van 23 naar 36 procent. Het aandeel paren waarbij beide partners fulltime werken, is de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk gebleven.

Arbeidsdeelname van paren, 1992-2002

Aandeel gezinnen met één kostwinner gedaald

De traditionele rolverdeling, waarbij de man kostwinner is en de vrouw niet werkt omdat zij voor de kinderen zorgt, komt steeds minder vaak voor. In 2002 kwam de combinatie fulltime werken en geen baan bij 30 procent van de paren voor. Tien jaar eerder was dat nog bij 42 procent het geval.

Arbeidsdeelname van paren naar gezinssituatie

Sterke groei in gezinnen met kinderen

De toename van de fulltime-parttime-combinatie is het grootst in gezinnen met minderjarige kinderen. In 2002 combineerde 44 procent van deze gezinnen een fulltime en parttime baan. In 1992 was dat nog 26 procent.

Mariëlle Reemers

Bron: StatLine