Helft alle brandmeldingen loos

In 2001 heeft de gemeentelijke brandweer meer dan 92 duizend brandmeldingen ontvangen. Dat is nagenoeg evenveel als in het recordjaar 1996. Het aantal branden in 2001 ligt echter met bijna 47 duizend beduidend lager dan in 1996 toen er 55 duizend werden geregistreerd.

Ontvangen brandmeldingen door de brandweer

Een kwart meer valse meldingen

In de periode 1996-2001 is het aandeel van de loze brandmeldingen met een kwart toegenomen tot de helft van alle brandmeldingen. In 2001 was er 46 duizend keer loos alarm. Vooral de loze meldingen via een brandmeldinstallatie, 27 duizend in 1996 tegen 37 duizend in 2001, zorgen voor een sterke toename van het aantal brandmeldingen.

Door de jaren heen zijn van alle honderd alarmeringen via een brandmeldinstallatie slechts zes meldingen een brand. Bij loos alarm via een brandmeldinstallatie wordt in meer dan acht van de tien keer wel uitgerukt. Relatief veel van deze meldingen komen uit de gezondheidszorg.

Meer brandmeldingen in de vier grote steden

In 2001 lag het aantal brandmeldingen in de vier grote steden met negen per duizend inwoners de helft hoger dan landelijk. Eén op de vijf branden breekt uit in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Per duizend inwoners vinden er in deze steden meer dan vier branden plaats tegenover drie landelijk.

Vooral binnenbranden komen in de vier grote steden per duizend inwoners bijna twee keer zo vaak voor dan in heel Nederland, namelijk 1,7 tegen 0,9

Afwijking brandmeldingen en branden van het landelijk gemiddelde, 2001 (per 1 000 inwoners)

Sterke toename uitruktijden

De tijd tussen de melding en het moment dat het eerste brandweervoertuig de kazerne verlaat, neemt sinds 1990 sterk toe. In 1990 was bij driekwart van de branden deze tijd minder dan vier minuten. In 2001 was dit nog bij de helft van de branden het geval.
In deze periode veranderden de rijtijden van de brandweer niet noemenswaardig Dientengevolge zijn ook de opkomsttijden toegenomen. Bij meer dan een kwart van de branden duurde het tien minuten of langer voordat de brandweer ter plaatse was.

Wim Vissers