Ruim negen jaar bij dezelfde baas

In 2001 waren mensen gemiddeld ruim negen jaar in dienst bij hun werkgever. Mannen werken aanzienlijk langer bij dezelfde werkgever dan vrouwen. Beneden de 35 jaar hebben mannen en vrouwen echter gemiddeld evenveel dienstjaren.

Gemiddeld aantal dienstjaren werkzame beroepsbevolking

Gemiddeld aantal dienstjaren werkzame beroepsbevolking

Aantal dienstjaren sinds 1997 licht teruggelopen

In 2001 was het aantal dienstjaren gemiddeld negen jaar en twee maanden. Het gaat dan om mensen met een baan van ten minste twaalf uur per week. Sinds 1997 is de duur van het gemiddeld dienstverband met drie maanden afgenomen. Dit is deels te verklaren door de gespannen arbeidsmarkt van de laatste jaren, waardoor meer mensen van baan veranderd zijn.

Bijna de helft korter dan vijf jaar in huidige baan

In 2001 werkten ruim 1,1 miljoen mensen korter dan een jaar bij hun huidige werkgever. Voor ruim 2,2 miljoen mensen lag dit tussen de één en vijf jaar. Bijna de helft van de werkzame beroepsbevolking is dus korter dan vijf jaar in dienst. Daartegenover staan ruim 1,1 miljoen mensen die al langer dan twintig jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever.

Werkzame beroepsbevolking naar dienstjaren, 2001

Werkzame beroepsbevolking naar dienstjaren, 2001

Vrouwen korter bij werkgever dan mannen

Mannen werken aanzienlijk langer voor hun huidige werkgever dan vrouwen. In 2001 bedroeg het gemiddeld aantal dienstjaren van mannen tien jaar en vijf maanden, dat van vrouwen zeven jaar en drie maanden.

Dienstjaren naar geslacht en leeftijd, 2001

Dienstjaren naar geslacht en leeftijd, 2001

Jongere vrouwen evenveel dienstjaren als mannen

Voor vrouwen en mannen beneden 35 jaar is het gemiddeld aantal dienstjaren vrijwel gelijk. Mannen van 45 jaar of ouder werken juist veel langer bij hun huidige werkgever dan vrouwen van die leeftijd. Zij hebben gemiddeld bijna zes dienstjaren meer. Een deel van de vrouwen boven de 45 jaar is tijdelijk gestopt met werken om voor de kinderen te zorgen. Daardoor hebben deze vrouwen minder vaak een lang dienstverband.

Mariëlle Reemers