Verloskundigenpraktijk: meer opbrengsten, hogere kosten

In 2000 zijn de totale kosten en opbrengsten van verloskundigenpraktijken fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Totale kosten en opbrengsten van verloskundigen-praktijken, 1997-2000

Fors hogere kosten en opbrengsten

De totale kosten in 2000 bedroegen ruim 19 miljoen euro, een stijging van ruim 17 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De opbrengsten kwamen in 2000 op een totaal uit van bijna 86 miljoen euro. Vergeleken met 1999 betekent dit een toename van ruim 18 procent. De tarieven zijn met veertien procent gestegen.

Toename kosten en opbrengsten verloskundigen-praktijken, 1997-2000

Driekwart van de opbrengst komt van ziekenfondsen

De ziekenfondsen betaalden in 2000 aan verloskundige hulp 66 miljoen euro. Hiermee zijn de ziekenfondsen met ruim driekwart verantwoordelijk voor de totale opbrengsten van de verloskundigenpraktijken. De particulier verzekerden betaalden in totaal bijna 19 miljoen euro.

Totale opbrengsten verloskundigenpraktijken, 2000

Rob van Gastel

Bron: StatLine:

Verloskundigenpraktijken kosten en opbrengsten