Hogere kosten voor fysiotherapeutenpraktijken

De kosten van fysiotherapeutenpraktijken zijn in 2000 meer gestegen dan de opbrengsten. De totale kosten stegen ten opzichte van 1999 met ruim zeven procent tot 317 miljoen euro. De opbrengsten stegen met 3,5 procent tot 710 miljoen euro.

Kosten fysiotherapeutenpraktijken, 1999-2000

Personeelskosten hoger

De kostenstijging bij de praktijken voor fysiotherapie is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de stijging van de personeelskosten. Deze personeelskosten, met ruim de helft van de totale kosten de grootste kostenpost, zijn in 2000 met tien procent gestegen, van bijna 146 miljoen naar bijna 161 miljoen euro. De overige kosten stegen 4,5 procent tot 156 miljoen euro in 2000.

Opbrengst stijgt licht

Van de totale 710 miljoen euro opbrengst in 2000 is ruim zeventig procent (bijna 498 miljoen euro) betaald door de ziekenfondsen. De niet-ziekenfondsverzekerden hebben in totaal ruim 185 miljoen euro besteed aan fysiotherapie. Dat is ruim 5 miljoen euro minder dan in 1999.

Totale opbrengsten fysiotherapeutenpraktijken naar herkomst, 2000

Meer fysiotherapie voor ziekenfondsverzekerden

Ongeveer tweederde van de bevolking is verzekerd via het ziekenfonds. Die verhouding is ook zichtbaar in de herkomst van de opbrengsten van fysiotherapeutenpraktijken: het ziekenfonds zorgt voor ruim zeventig procent van de opbrengsten van de fysiotherapeuten.

De meest recente cijfers over het aantal contacten met de fysiotherapeut wijzen uit dat 17 procent van de ziekenfondsverzekerden minstens één keer in het jaar bij een fysiotherapeut komt. Bij particulier verzekerden ligt dit percentage op hetzelfde niveau.
Het gemiddeld aantal contacten ligt bij ziekenfonds-verzekerden iets hoger dan bij particulier verzekerden. Ziekenfondsverzekerden die naar de fysiotherapeut gaan, bezoeken deze gemiddeld 18 keer. Voor particulier verzekerden is dat gemiddeld 16 keer.

Rob van Gastel

Bron: StatLine:
Kosten en opbrengsten fysiotherapiepraktijken
Medische consumptie en aspecten van gezondheid (cijfers 2001)