Rijkste gemeenten in Noord-Holland

Blaricum was in 2000 de welvarendste gemeente van Nederland. Het gestandaardiseerdee inkomen van huishoudens in deze Noord-Hollandse gemeente bedroeg gemiddeld 56 procent meer dan gemiddeld. Zes van de tien rijkste gemeenten behoorden tot de provincie Noord-Holland. Relatief arme gemeenten lagen vooral in Groningen en Friesland.

Blaricum en Reiderland twee uitersten

Blaricum was de rijkste gemeente, gevolgd door Bloemendaal en Laren. In deze Noord-Hollandse gemeenten was in 2000 het gestandaardiseerde inkomen 42 tot 56 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt neer op ruim zeven- tot tienduizend euro extra bestedingsruimte per inwoner. Het inkomen was het laagst in Reiderland (Groningen), gevolgd door de gemeenten Pekela (Groningen) en Dongeradeel (Friesland). In deze gemeenten was de bestedingsruimte per inwoner ruim vijftien procent lager dan landelijk.

Gestandaardiseerde inkomensindex per gemeente, 2000
Nederland=100 (=18,2 duizend euro)

Gering verschil tussen gemeenten

Het gestandaardiseerde inkomen in Nederland bedroeg in 2000 ruim achttienduizend euro. De inkomensverschillen tussen gemeenten zijn doorgaans gering. In vier van de vijf gemeenten week het gestandaardiseerde inkomen minder dan tien procent af van het gemiddelde. In Noord-Holland was spreiding van dit inkomen tussen de gemeenten nog het grootst.

Laag gestandaardiseerd inkomen in Noordelijke provincies

Veel gemeenten met een relatief laag gestandaardiseerd inkomen zijn te vinden in Groningen en Friesland. In deze provincies was in bijna alle gemeenten het inkomen lager dan landelijk. De gemeente Haren in Groningen was met een gestandaardiseerd inkomen van plus zestien procent een duidelijke uitschieter. In de provincie Utrecht lag het gestandaardiseerd inkomen voor alle gemeenten boven het landelijk gemiddelde.

Afwijking gestandaardiseerd inkomen van het landelijk gemiddelde, 2000

Enschede en Rotterdam tien procent onder gemiddelde

Voor het merendeel van de grote steden wijkt het gestandaardiseerd inkomen niet veel af van het landelijk gemiddelde. Uitschieters waren Enschede en Rotterdam met gemiddeld tien procent minder. Van de overige gemeenten met honderdduizend inwoners of meer was Haarlemmermeer met plus dertien procent de rijkste. Van de middelgrote gemeenten was het gestandaardiseerde inkomen het hoogst in Amstelveen (plus 21 procent) en het laagst in Almelo (min elf procent).

Hans Kasperski

Bron: StatLine