Veel vraag naar professionele kinderopvang

Anderhalf miljoen kinderen in Nederland hebben te maken met kinderopvang. Dat is meer dan de helft van alle kinderen van twaalf jaar en jonger. Met ruim 900 duizend kinderen is de oppas de meest populaire vorm van kinderopvang. Bijna 400 duizend kinderen gaan naar de professioneel georganiseerde opvang en 800 duizend kinderen krijgen een andere vorm van opvang, zoals peuterspeelzaal of overblijven op school.

In verstedelijkt gebied vaker kinderopvang

Kinderopvang komt het meest voor in de zeer sterk verstedelijkte gemeenten. Het gaat om ongeveer 65 procent van de kinderen tot en met twaalf jaar. In de niet verstedelijkte gemeenten daarentegen krijgt iets meer dan de helft van de kinderen kinderopvang.

Kinderopvang naar stedelijkheid, 2001

Minder professionele opvang in niet stedelijk gebied

Ongeveer twintig procent van de kinderen in zeer sterk verstedelijkte gemeenten krijgt te maken met professioneel georganiseerde opvang, tegen tien procent van de kinderen in de niet verstedelijkte gemeenten. De opvang door een oppas is veel gelijkmatiger verspreid. Zowel in de verstedelijkte als de niet verstedelijkte gemeenten heeft ruim dertig procent te maken met een oppas. De overige vormen van opvang (met name het overblijven tussen de middag) komen vaker voor in de verstedelijkte gemeenten.

Aantal vormen van kinderopvang per kind naar stedelijkheid, 2001

Oppas onmisbaar als achterwacht

Eén op de vijf kinderen heeft te maken met meer dan één vorm van opvang. De oppas wordt in veel gevallen gebruikt als aanvulling op de andere vormen van kinderopvang. Van de tien kinderen met professioneel georganiseerde opvang hebben er vier ook nog een oppas. En datzelfde geldt voor de kinderen met opvang via peuterspeelzaal of overblijven. Naarmate gemeenten meer verstedelijkt zijn, komen combinaties van opvang meer voor.

Behoefte aan kinderopvang naar stedelijkheid, 2001

Onvervulde vraag naar professionele opvang

Voor ongeveer 150 duizend kinderen is er meer behoefte aan professioneel georganiseerde opvang. Het betreft enerzijds kinderen die nu nog geen professionele opvang hebben en anderzijds kinderen die deze opvang wel krijgen, maar waarbij nog meer behoefte aan opvang bij de ouders bestaat. In de meest verstedelijkte gemeenten is de behoefte aan meer professionele opvang het grootst.

Gusta van Gessel-Dabekaussen

Bron: StatLine