Nederlandse industrie volgt Duits ondernemersvertrouwen

Nederland is een open economie en dat betekent veel handel met het buitenland. Met name met Duitsland heeft ons land een nauwe relatie. Dat blijkt uit de totale Nederlandse export: 63 procent gaat naar eurolanden, waarvan bijna 26 procentpunt naar Duitsland. Maar het blijkt ook uit het nauwe verband tussen het vertrouwen van Duitse industriële ondernemers en de Nederlandse industriële productie.

Nederlandse uitvoer naar geografisch gebied, 2001

Dezelfde ontwikkeling Nederland-Duitsland

Wanneer de industriële productie van Nederland wordt vergeleken met de Duitse Geschäftsklima-index van het Duitse Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) valt het op dat in de periode van maart 1996 tot en met april 2002 de industriële productie in grote mate dezelfde ontwikkeling toont als de Ifo-index.
Verder blijkt uit de analyse dat de ontwikkeling van de Nederlandse industriële productie gemiddeld iets voorloopt op de Duitse index.

Industriële productie en Ifo-index industrie, maart 1996 – mei 2002

Nederlandse industrie toeleverancier Duitse industrie

Een verklaring hiervoor kan zijn dat de Nederlandse industrie een belangrijke toeleverancier is voor de Duitse industrie. Dit geldt onder meer voor de metaalindustrie en basischemie. Deze verklaring wordt ondersteund door het feit dat de verwachtingscomponent in de Ifo-index wèl voorloopt op de ontwikkeling van de Nederlandse industriële productie.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat als de Duitse ondernemers verwachten meer te moeten produceren, dat ze dan meer orders plaatsen bij Nederlandse toeleveranciers. De laatste maanden - maart en april - lijkt het verband wel losser te worden. Het is echter nog te vroeg om hieraan conclusies te kunnen verbinden.

Industriële productie en Ifo-index industrie, verwachtingen, maart 1996 – mei 2002

Hogere industriële productie in Nederland?

De Duitse index geeft tot op heden dus snel een eerste indicatie voor de uitkomsten voor de industriële productie.

Als het bovenstaande verband ook in de komende maanden geldig blijft, wijst de verwachtingencomponent van de Ifo-index voor de nabije toekomst op een aantrekken van de productie in de Nederlandse industrie.

Peter van Es

Bronnen: StatLine/Institut für Wirtschaftsforschung