Vijftig miljoen euro mestheffing voor boeren

Van alle boeren die aangifte moeten doen van de mest die op hun bedrijven wordt geproduceerd, hebben in 2000 meer dan tienduizend de zogenaamde verliesnorm overschreden. Dat komt neer op dertig procent van het totaal aantal boeren dat aangifteplichtig is. Volgens opgaven van de boeren moeten ze voor deze overschrijding bijna vijftig miljoen euro aan heffingen betalen. Van dit bedrag was op 7 maart 2002 achttien procent betaald aan Bureau Heffingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Verdeling mineralenheffing naar bedrijfstype, 2000

0937g1.gif (3443 bytes)

Varkens- en kippenbedrijven

Vooral de varkens- en kippenbedrijven overschrijden de verliesnormen in 2000. Ze betalen daarom ook het meest: in totaal ruim 33 miljoen euro en dat is gemiddeld per bedrijf 4500 euro.

Landbouwbedrijven met overschrijding verliesnorm

0937g2.gif (4102 bytes)

Op varkensbedrijven is in elk van de jaren 1998, 1999 en 2000 gemiddeld ongeveer evenveel heffing betaald. Ondanks de verdubbeling van de fosfaattarieven in 2000 was de te betalen heffing per bedrijf in dat jaar nauwelijks hoger dan in 1999. Dit ligt aan het feit dat de overschrijding waarover deze heffing moet worden betaald in 2000 veertig procent lager was dan in 1999.

Gemiddelde heffing per landbouwbedrijf

0937g3.gif (3707 bytes)

Melkveebedrijven

Op de melkveebedrijven, die gemiddeld minder intensief zijn, overschrijdt eenderde van de bedrijven de verliesnorm. Het gemiddelde overschot op deze bedrijven is tussen 1999 en 2000 ongeveer net zoveel afgenomen als de normen zijn aangescherpt. De bedragen die op deze bedrijven betaald moeten worden, zijn duidelijk lager dan op de varkens- en pluimveebedrijven: zo’n 1 500 euro per jaar.

Martha van Eerdt

Bron: StatLine