Meerderheid verhuist binnen provinciegrenzen

In 2000 hebben ruim 600 duizend personen hun woongemeente verlaten om zich in een andere gemeente in Nederland te vestigen. De meerderheid van deze binnenlandse migranten – bijna 60 procent – verplaatste zich binnen de provincie waar ze reeds woonachtig was. De rest verhuisde naar een andere provincie.

Verhuizingen binnen en tussen provincies, 2000

0818g1.gif (7049 bytes)

Zuid-Hollanders en Limburgers blijven in de buurt

Relatief veel verhuizingen in Zuid-Holland en Limburg – circa 70 procent – vonden binnen de provinciegrenzen plaats. De Zuid-Hollanders die zich naar een andere provincie verplaatsten, vestigden zich veelal in een aangrenzende provincie. Slechts 7 procent van de Zuid-Hollandse binnenlandse migranten verhuisde naar een provincie die niet grenst aan Zuid-Holland. Uit onderzoek van de Rijksplanologische Dienst is gebleken dat de waardering voor de woonomgeving van personen die in de Randstad wonen hoog is en dat de behoefte om de Randstad te verlaten, gering is.

In Flevoland is het minste aantal personen naar een andere gemeente verhuisd. Slechts 20 procent van de Flevolanders die in 2000 naar een andere gemeente verhuisde, verplaatste zich binnen de grenzen van Flevoland. In deze jonge provincie wonen veel nieuwkomers, die niet uit Flevoland zelf afkomstig zijn, maar voor een groot deel uit aangrenzende provincies. Zo kwam bijna de helft van alle binnenlandse migranten die zich in 2000 in Flevoland vestigden uit Noord-Holland, met name uit Amsterdam.

Trek naar het oosten

Migratie vindt met name plaats in de leeftijdsgroep van 18-40 jaar. Onderwijs, deelname aan het arbeidsproces en huisvesting zijn hierbij belangrijke motieven. Van alle binnenlandse migranten in 2000 behoorde bijna tweederde tot deze leeftijdscategorie. Zij trokken per saldo weg uit het noorden (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe) en vestigden zich met name in het oosten van Nederland (Overijssel, Flevoland en Gelderland). Ouderen verlaten het drukke westen van het land en vestigen zich vooral in het oosten.

Han Nicolaas

Bron: StatLine