Biologische landbouw groeit tegen de uitstroom in

Per week krijgen gemiddeld twee boerenbedrijven het predicaat "biologisch bedrijf". Hiermee blijft de biologische landbouw groeien. In de hele land- en tuinbouwsector daarentegen geven elke week zo’n 75 boerenbedrijven er de brui aan.

Op dit moment boert nog niet één op de honderd boerenbedrijven biologisch. Daarbij gaat het om 1,3% van het totale landbouwareaal. In 2000 is het aantal biologische boerenbedrijven gestegen tot ruim 900. Verder zijn nog ongeveer 225 bedrijven bezig de bedrijfsvoering aan te passen zodat ze ook binnen twee jaar het predicaat ‘biologisch’ mogen voeren.

Vooral gemengde bedrijven

Op gemengde boerenbedrijven – dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld akkerbouw combineren met veeteelt, of akkerbouw met tuinbouw – is de biologische landbouw het meest ingeburgerd. Biologische tuinbouw in kassen beslaat slechts 0,8% van de oppervlakte die gebruikt wordt voor glastuinbouw. Van 1999 op 2000 is de oppervlakte biologische glastuinbouw bijna verdubbeld tot 83 hectare. Vooral de opkomst van de biologische bestrijdingsmethoden speelt bij deze groei een rol.

Biologische landbouw per sector, 2000

0817g1.gif (5371 bytes)

Flevoland op kop

In de polders van Flevoland groeit op bijna 6 van de 100 landbouwpercelen een biologisch geteeld gewas. In Zeeland daarentegen wordt op slechts een half procent van het landbouwareaal op een biologische wijze geteeld. Dat heeft te maken met het relatief grote aantal akkerbouwbedrijven en bedrijven met tuinbouw open grond in Zeeland.

Aandeel areaal biologische landbouw, 2000

0817g2.gif (5626 bytes)

Cor Pierik