Immigratie mogelijk naar nieuw record

In 2000 kwamen 133 000 immigranten naar Nederland. Dat was een record. En dit jaar zullen het er waarschijnlijk weer meer zijn. In de periode juni 2000-mei 2001 werden namelijk bijna 137 000 immigranten geteld, tegen 125 000 in de overeenkomstige periode een jaar eerder. Het aantal immigranten is de afgelopen twaalf maanden dus met 10% toegenomen.

Immigratie, voortschrijdende twaalfmaandstotalen

0807g1.gif (5673 bytes)

Slechts voor een beperkt deel kan de groei van het aantal immigranten in verband worden gebracht met de krapte op de arbeidsmarkt. De stijging van de immigratie doet zich vooral voor bij Aziaten en Afrikanen. Dit zijn voornamelijk asiel- en volgmigranten. Arbeidsmigranten komen voor het grootste deel uit de EU-landen, de Verenigde Staten en Japan. Maar de immigratie uit die landen neemt nauwelijks toe.

Vooral uit Europa

De helft van de immigranten in de periode juni 2000-mei 2001 is in Europa geboren. Tot deze groep behoren 23 000 personen die in Nederland zijn geboren. Zij keren na een verblijf van enige tijd in het buitenland naar Nederland terug. Verder zijn er 22 000 personen uit de andere EU-landen geïmmigreerd. Samen zijn deze twee groepen ten opzichte van een jaar geleden met ongeveer duizend gedaald.

Eveneens 22 000 immigranten komen uit andere Europese landen, vooral in Centraal- en Oost-Europa. Hun aantal is met zo’n 20% toegenomen. Vooral de immigratie van personen die in de voormalige Sovjet Unie zijn geboren is sterk gestegen, van 4 000 in de periode juni 1999-mei 2000 naar 7 000 in de periode juni 2000-mei 2001.

Immigranten naar geboorteland, juni 2000-mei 2001

0807g2.gif (3945 bytes)

Aziaten, Amerikanen en Afrikanen

Bijna 26 000 immigranten zijn geboren in Azië. Dit zijn er 4 000 meer dan een jaar geleden. De grootste groepen vormen de Afghanen (5 000) en Irakezen (4 000). Dit zijn voor een belangrijk deel asielzoekers. Driekwart van de stijging bij Aziaten heeft betrekking op immigranten uit vier landen: China, Afghanistan, Irak en Iran.

Ruim 22 000 immigranten zijn geboren in Amerika. Ruim de helft is geboren in de Nederlandse Antillen, Aruba of Suriname. De immigratie van Antillianen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, tot 10 000 in 2000. In 2001 zet de stijging niet verder voort.

Een kleine 20 000 immigranten zijn in Afrika geboren. De immigratie van Afrikanen is in de periode juni 2000-mei 2001 ruim 3 000 hoger dan een jaar eerder. De stijging betreft vooral asielzoekers. Onder de Afrikaanse immigranten vormen de Marokkanen van oudsher de grootste groep (jaarlijks ongeveer 5 000 immigranten). Dit betreft vooral gezinsvormende migratie. Na een daling in 2000 neemt de immigratie van Marokkanen in 2001 weer licht toe.

Joop de Beer, Han Nicolaas en Arno Sprangers