Goederenvervoer per zeeschip groeit

In 2000 hebben zeeschepen in de Nederlandse havens bijna 425 miljoen ton goederen geladen en gelost. Dat is 7% meer dan in 1999. Geloste goederen – aangevoerd van overzee – maken met 325 miljoen ton ongeveer driekwart van het totaal uit. Bijna 100 miljoen ton goederen werd vorig jaar per zeeschip afgevoerd.

In de havens van Rotterdam wordt driekwart van de goederen geladen en gelost. Via de havens van Amsterdam gaat ongeveer 10% van de goederen, via die van IJmuiden rond 5%.

Goederenvervoer in de zeevaart naar haven

0771g1.gif (8643 bytes)

Ruwe aardolie maakt 30% uit van de geloste goederen. In 2000 is 100 miljoen ton ruwe aardolie in de Nederlandse havens aangevoerd. Verder kwam ruim 30 miljoen ton aardolieproducten in de havens aan.

Ertsen vormen de op één na grootste groep goederen die wordt aangevoerd. Hiervan is vorig jaar bijna 50 miljoen ton gelost. Aan vaste brandstoffen, zoals kolen, kwam bijna 40 miljoen ton binnen. Alle andere goederen samen vormden eenderde van de aanvoer.

In Nederlandse zeehavens geloste goederen, 2000

0771g2.gif (4359 bytes)

Huub Coninx

Meer gegevens over het goederenvervoer in de zeevaart zijn te vinden in  StatLine