Meer uien

In 2000 is in ons land 20 000 hectare grond in gebruik voor de teelt van uien. Dat is ruim anderhalf keer zo veel als in 1990.

Areaal uien

0761g1.gif (4772 bytes)

Verreweg het grootste deel van de uienoogst komt van de zaai-uien. Daarvan bedroeg de totale oogst vorig jaar 820 miljoen kilo. Daarmee is in 2000 de oogst 9% hoger dan in 1999.

De gemiddelde productie per hectare zaai-uien bedroeg vorig jaar 62 000 kg. In Flevoland, waar de helft van de hoeveelheid zaaiuien wordt geproduceerd, is de gemiddelde opbrengst per hectare doorgaans een kwart hoger dan in de rest van Nederland.

Veel uitval

Uitval van de geoogste uien - dus nadat ze van het veld gehaald zijn – is aanzienlijk. Vooral in een nat najaar, zoals in 1998, bedraagt de uitval meer dan een vijfde. Meestal is minder dan 10% van de geoogste uien niet geschikt voor consumptie. Soms is echter een te groot deel van een partij ongeschikt voor consumptie. Zo’n partij is dan niet meer voor levering geschikt en valt als geheel uit.

Folkert van der Werf