Meer faillissementen uitgesproken

In het derde kwartaal van 2000 zijn 1162 faillissementen uitgesproken. Dit is een stijging van 29% ten opzichte van dezelfde periode in 1999. Bij natuurlijke personen is het aantal faillissementen met bijna de helft toegenomen en bij bedrijven met één zesde.

Uitgesproken faillissementen

0719g1.gif (6015 bytes)

In vergelijking met de eerste negen maanden van 1999 is het aantal faillissementen bij bedrijven en instellingen met 5% gestegen. De stijging deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken. Alleen in de bedrijfstak ‘reparatie van consumentenartikelen en handel’ daalde het aantal uitgesproken faillissementen met 5%.

Naar verhouding steeg het aantal faillissementen het meest – met 43% – in de bedrijfstak ‘onderwijs, gezondheidszorg, milieu en overige dienstverlening’. Het gaat hier echter om geringe aantallen.

In de eerste negen maanden van 2000 is bij meer dan 6 200 personen de wettelijke schuldsaneringsregeling definitief van toepassing verklaard.

Bill Swaager