Europese beroepsbevoling gaat afnemen

In de periode 1985-1995 nam de beroepsbevolking van de Europese Unie (EU) toe van 154 tot 169 miljoen personen. Wanneer de huidige demografische trends en de trends in de arbeidsdeelname van de beroepsbevolking doorzetten, zal volgens dit scenario  rond 2010 de beroepsbevolking van de EU zijn maximale omvang bereiken met 183 miljoen personen. Daarna zal de beroepsbevolking afnemen tot 155 miljoen personen in 2050.

Beroepsbevolking Europese Unie
0703g1.gif (5993 bytes)

Babyboomers met pensioen

Tot nu toe is de beroepsbevolking in de EU alleen maar toegenomen. Maar in de toekomst zal dit ongetwijfeld niet meer het geval zijn. Na 2010 wordt de grote naoorlogse babyboomgeneratie namelijk 65 jaar. Hierdoor zal de omvang van de beroepsbevolking gaan dalen. Omdat veel van deze babyboomers waarschijnlijk eerder ophouden met werken, zal deze afname al vanaf 2006 plaatsvinden. Tenminste, als de arbeidsdeelname van vrouwen en mannen vanaf 1995 gelijk blijft.

Langer werken

Maar het ziet er wel naar uit dat de deelname aan arbeid toeneemt. Hierdoor zal de groei van de beroepsbevolking nog wat verlengd kunnen worden. De overheid neemt namelijk maatregelen om de deelname van ouderen te stimuleren. Daarmee wil zij de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg kunnen garanderen.

De verwachting is daarom, dat de arbeidsdeelname van de 55-64 jarigen zal gaan stijgen. De grootste toename van de arbeidsdeelname van oudere werknemers zal worden gerealiseerd in Italië, Spanje, Oostenrijk en Nederland.

Aandeel 50-75 jarigen in de beroepsbevolking
0703g2.gif (6645 bytes)

Verder zullen teenagers en jongeren in de EU door betere mogelijkheden om studie en parttime werk te combineren meer betaald gaan werken.

Meer vrouwen gaan betaald werken

Vooral de stijgende deelname van vrouwen aan het arbeidsproces zal een merkbaar effect hebben op de ontwikkeling van de beroepsbevolking van de EU. De omslag van een stijgende naar een dalende beroepsbevolking zal hierdoor worden uitgesteld tot ongeveer 2012.

Naar verwachting zal het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking in de EU licht toenemen van bijna 42% in 1995 tot 44% in 2025. De grootste toename vindt plaats in landen als Nederland, België en Oostenrijk. In Nederland stijgt het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking van ruim 41% naar bijna 45%.

Traditioneel is de deelname van vrouwen aan betaald werk in de Noord-Europese landen het grootst. In Finland bestaat de beroepsbevolking voor 48% uit vrouwen.

Andries de Jong