Bijstandsfraude vooral kleine bedragen

Bij fraude met uitkeringen van de sociale diensten gaat het meestal om relatief kleine bedragen. In bijna 70% van de gevallen is het fraudebedrag lager dan 6 000 gulden. Toch zijn vorig jaar ook bijna 500 gevallen geregistreerd, waarbij voor 50 000 gulden of meer werd gefraudeerd.

Vrijwel alle gevallen van fraude hebben betrekking op de algemene uitkering van de Algemene bijstandswet. Slechts in 2 à 3 procent van de gevallen is gefraudeerd met een andere uitkering. Daarbij gaat het om regelingen zoals de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen) en de bijzondere bijstand.

Bijstandsfraude naar omvang, 1999
0672g1.gif (4928 bytes)

Vorig jaar hebben de gemeentelijke sociale diensten 17 400 gevallen van fraude met bijstandsuitkeringen vastgesteld. Een fraude wordt veelal geregistreerd wanneer het bijzonder onderzoek is afgrond. Bij de geregistreerde fraudegevallen gaat het voor een deel om fraude die in eerdere jaren is gepleegd. Dit maakt het lastig om vast te stellen of bijstandsfraude toe- of afneemt.

Bill Swaager