Aantal faillissementen loopt iets op

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn iets meer dan tweeduizend faillissementen uitgesproken. Dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 1999. Vennootschappen en dergelijke maken in de eerste helft van 2000 bijna 60% van de faillissementen uit. Dat aandeel is iets kleiner dan in dezelfde periode van het vorig jaar.

Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm
(eerste halfjaar)
0613g1.gif (4918 bytes)

Ten opzichte van de eerste helft van 1999 namen de faillissementen van natuurlijke personen met ruim 40% toe. Daarentegen zijn bijna 7% minder eenmanszaken failliet verklaard.

De meeste faillissementen, 442, zijn uitgesproken over bedrijven in de reparatie en handel. Sinds de eerste helft van het vorig jaar is dit aantal echter met 15% verminderd.

In de industrie, in de bouw en in de financiële en dienstverlenende sector bleef het aantal faillissementen nagenoeg gelijk. Onder bedrijven en instellingen op het terrein van onderwijs en gezondheid was van 1998 op 1999 het aantal faillissementen gehalveerd. Nu is het weer met meer dan de helft toegenomen.

Uitgesproken faillissementen bij bedrijven en instellingen
(eerste halfkjaar)
0613g2.gif (6395 bytes)

Bill Swaager