Omzet beveiligingsbedrijven blijft stijgen

In 1998 hebben de beveiligings- en opsporingsbedrijven ruim 1,4 miljard gulden omgezet. Dat is een stijging sinds 1994 van meer dan 50%. Bijna 90% van de omzet halen de bedrijven uit beveiligingsactiviteiten. Daarnaast exploiteert een aantal van deze bedrijven een alarmcentrale of doet recherchewerk.

De omzet uit beveiligingsactiviteiten was in 1998 ruim 14% groter dan in 1997. De omzet uit de alarmcentrales steeg met 20%, die uit recherchewerk zelfs met 40%. Uit overige activiteiten behaalden de beveiligingsbedrijven in 1998 een omzet van meer dan 80 miljoen gulden, de helft meer dan in 1997.

Omzet beveiligingsbedrijven

0508g1.gif (5972 bytes)

Beveiliging levert flink wat werkgelegenheid op. Werkten er in 1994 nog 13 000 personen in deze branche, in 1998 was dit toegenomentot 19 000. Deze stijging – 46% in 4 jaar – is vrijwel even groot als de groei van de omzet.

Negen van de tien mensen in deze branche zijn werkzaam als beveiligingsbeambte. Voor deze functie hebben zij een vergunning nodig van het Ministerie van Justitie. Het aantal personen dat recherchewerk doet, schommelt tussen 100 en 200. Andere functies, zoals het personeel dat alarmcentrales bemant, maken zo’n 9% van het personeelsbestand uit.

Personeel beveiligingsbedrijven

0508g2.gif (5849 bytes)

Frits Huls