Melkveehouders investeren in melkquotum en grond

De Nederlandse melkveebedrijven worden de laatste jaren steeds groter. Op een gemiddeld bedrijf komen er meer koeien bij en neemt vooral het aantal hectares oppervlakte sterk toe. Dit geldt echter niet voor de 100 grootste melkveehouderijen in ons land. Weliswaar bezitten deze bedrijven meer melkkoeien, maar dat gaat niet samen met een groter bedrijfsoppervlak. De grootste honderd melkveehouders investeren eerder in melkquotum dan in grond.

Gemiddelde omvang melkveebedrijven

0498g1.gif (5347 bytes)

De 100 grootste melkveebedrijven houden gemiddeld 258 melkkoeien op 135 hectare grond. Gemiddeld zijn dat bijna 2 melkkoeien per hectare. Hiermee zijn deze bedrijven intensiever dan de overige melkveebedrijven met gemiddeld 1,65 melkkoeien per hectare.

De 100 grootste bedrijven houden gemiddeld vijf keer zoveel melkkoeien als een doorsnee bedrijf, dat 54 melkkoeien heeft lopen. De laatste jaren is de melkveehouderij wat minder intensief geworden. In 1990 werden er nog 1,8 melkkoeien per hectare gehouden. Inmiddels is dit verminderd tot 1,65.

Cor Pierik