Halve ton huisvuil per persoon

Nederland produceerde in 1998 ongeveer 50 miljoen ton afval. Daarbij zijn baggerspecie en mestoverschotten niet meegerekend. Gemeenten zamelen ongeveer een vijfde deel hiervan in. Zij kunnen het afval zelf inzamelen en verwerken, maar vaak wordt dit uitbesteed aan een samenwerkingsverband of aan een particulier afvalbedrijf.

Het grootste deel van het afval dat gemeenten afvoeren is huishoudelijk afval. Huishoudens veroorzaakten in 1998 ongeveer 8 miljoen ton afval. Dat komt neer op 510 kilo per inwoner. In 1997 was dit nog ongeveer 505 kilo. Jaarlijks zetten Nederlanders dus bijna zeven keer hun eigen lichaamsgewicht aan afval aan de stoeprand, of brengen het naar de glas- en papierbak of naar een ander inzamelpunt.

Daarnaast verwerkten gemeenten in 1998 nog ongeveer een miljoen ton afval van bedrijven, kantoren en winkels. De reinigingsdiensten brachten ook een miljoen ton bijeen met straatvegen, het onderhoud van parken en plantsoenen en het schoonmaken van grachten.

In totaal zorgden gemeenten voor de verwerking van 9,7 miljoen ton afval. Dat is 1,2% meer dan in 1997. Van 1993 tot 1998 steeg de hoeveelheid afval die gemeenten moeten verwerken bijna elk jaar. Alleen in 1995 was er sprake van een daling.

Door of namens gemeenten ingezameld afval

0494g1.gif (7841 bytes)

Groei afvalscheiding stagneert

Het scheiden van afval neemt nauwelijks meer toe. Van de 9,7 miljoen ton afval in 1998 werd 40% gescheiden ingezameld. In 1997 was het aandeel 39%. Ter vergelijking: in 1993 werd nog maar een kwart van het afval gescheiden ingezameld. In 1995 was dit al meer dan een derde. Vanaf 1996 neemt het aandeel nog maar met één procent per jaar toe.

Van de 3,9 miljoen ton die gescheiden is ingezameld werd 2,3 miljoen ton huis-aan-huis opgehaald. Huishoudens brachten de rest, 1,6 miljoen ton, zelf naar glas- en papierbakken, gemeentewerven en milieustraten.

Het grootste deel van het gescheiden ingezameld afval bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval (1,5 miljoen ton), oud papier en karton (1,0 miljoen ton) en bouw- en sloopafval (0,6 miljoen ton). Vergeleken met 1997 werd er meer oud papier en karton, glas en textiel gescheiden ingezameld. De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval is echter voor het eerst afgenomen, na een jarenlange stijging.

Gescheiden ingezameld afval, 1998

0494g2.gif (5135 bytes)

In stedelijke gemeenten wordt veel minder afval gescheiden ingezameld dan in landelijke gemeenten. Vooral bij groente-, fruit- en tuinafval zijn de verschillen groot. In de meest stedelijke gemeenten werd gemiddeld 29 kilo per inwoner ingezameld, terwijl dat bij niet stedelijke gebieden 137 kilo bedroeg.

De acceptatie van afvalscheiding blijkt in stedelijke wijken lager te zijn dan elders. Problemen met opslag van dit afval in flatwoningen is een mogelijke oorzaak. Ook wordt in dergelijke wijken slordiger omgesprongen met de GFT-inzameling. Het groente- fruit- en tuinafval is vaak verontreinigd met ander afval waardoor een groot deel ongeschikt is voor hergebruik.

Daarnaast vindt je in minder stedelijke gebieden meer en grotere tuinen, wat weer meer tuinafval oplevert.

Harrie Meeuwissen