Veel gebieden nog ver boven EU-mestnorm

In 1997 is per hectare landbouwgrond 268 kg stikstof uit dierlijke mest gebruikt. Dat is een paar kilo minder dan een jaar eerder. Ook voor 1998 wordt een kleine daling van het stikstofgebruik verwacht. De bemesting met fosfaat uit dierlijke mest is in 1997 licht gestegen. De oorzaak van de stijging is een afname van de export en de verwerking van dierlijk mest.

De stikstofbemesting met dierlijke mest was met ruim 450 kg per hectare het grootst in het Westelijk Peelgebied in de provincie Noord-Brabant. Dit is bijna 90% boven de door de Minister van Landbouw voor 2003 voorgenomen normen. Deze normen zijn erop gericht om in Nederland te voldoen aan de EU-nitraatrichtlijn. Op bijna een derde van de Nederlandse landbouwgrond moet het stikstofgebruik met meer dan 25% worden teruggebracht om te voldoen aan de nitraatrichtlijn in 2003. Vergroting van de export naar het buitenland en van de verwerking is een van oplossingen.

Stikstofbemesting met dierlijke mest in kg N per hectare landbouwgrond in 1997

Stikstofbemesting met dierlijke mest in kg N per hectare landbouwgrond in 1997
In 1997 is 13,4 miljoen kilo stikstof door export en verwerking uit de Nederlandse landbouw afgevoerd. Dat was 15% minder dan in 1996. De daling komt vooral door de verminderde export in 1997 als gevolg van de varkenspest. De hoeveelheid verwerkte mest is slechts 1% van de geproduceerde hoeveelheid en bevat 4 miljoen kg stikstof. De uitgevoerde en verwerkte hoeveelheid stikstof was in 1997 bijna de helft minder dan in 1995. Deze forse afname houdt verband met een duurdere en ingewikkelder regelgeving binnen de landen van de Europese Unie.

Martha van Eerdt