Inflatie en werkloosheid in de EU

In september dit jaar ligt de inflatie in de vijftien landen van de Europese Unie (EU) op 1,2%. Dit is gelijk aan de prijsstijging in augustus. In vergelijking met het jaargemiddelde van 1998 is de inflatie 0,1 %-punt lager.

De prijsontwikkeling binnen de EU is niet overal even groot, maar de verschillen zijn de laatste jaren drastisch afgenomen. In 1990 was de gemiddelde absolute afwijking van de inflatie tussen de landen meer dan vier keer zo groot als in 1998. In september zijn de verschillen tussen de landen nog iets verder afgenomen.

Inflatie, volgens de geharmoniseerde prijsindex

Inflatie, volgens de geharmoniseerde prijsindex
In een aantal landen waarvan de inflatie in het verleden altijd hoog was, zijn maatregelen genomen om de prijsontwikkeling in toom te houden. Wilde een land namelijk mee doen met de introductie van de euro, dan mocht de inflatie niet boven een bepaald percentage uitkomen.

Opvallend is de ontwikkeling van de Nederlandse inflatie in vergelijking met de andere landen binnen de EU. In 1998 was bij ons de prijsstijging een half procentpunt kleiner dan in 1990. Maar in 1990 was Nederland wel het land met de laagste inflatie binnen de EU, terwijl ons land in 1998 één van de koplopers was. In augustus van dit jaar heeft Nederland in de EU zelfs de hoogste inflatie, maar in september kennen Ierland, Spanje en Denemarken weer een sterkere prijstoename. Binnen de EU is de prijsstijging in Frankrijk en Oostenrijk het kleinst.

Percentage werklozen bij ons laag

In augustus is 9,3% van de beroepsbevolking binnen de EU werkloos. Na Luxemburg heeft Nederland het laagste werkloosheidspercentage, daarentegen is dit in Spanje het hoogst. Ook in Frankrijk, Duitsland en België is er relatief een groot aantal werklozen. In vrijwel alle Europese landen is het aandeel werkloze vrouwen groter dan het aandeel bij mannen. Het is mogelijk dat deze verschillen zijn onderschat. Vrouwen laten zich namelijk niet altijd als werkloos registreren bij het arbeidsbureau.

Werkloosheidspercentage, augustus 1999

Werkloosheidspercentage, augustus 1999
In Spanje, Nederland en Luxemburg is het verschil tussen het werkloosheidspercentage van vrouwen en het totaal het grootst. In Spanje en Nederland is de werkloosheid onder vrouwen ongeveer anderhalf keer groter dan het totaal. In Luxemburg is dit zelfs meer dan twee keer zo groot. Het werkloosheidspercentage van vrouwen in het Verenigd Koninkrijk en Zweden is lager dan het percentage bij mannen.

Martin Mellens

Bron: CBS, Conjunctuurbericht oktober 1999