Kortlopende kredieten mateloos populair

Consumenten maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om gedurende korte tijd krediet te nemen. Men gaat tijdelijk roodstaan op de betaalrekening, men regelt een gespreide terugbetaling van aankopen met een creditcard of pleegt aflossingen aan een postorderbedrijf. Eind 1998 waren er 3,7 miljoen rekeningen met een schuld via een van deze kredietvormen.

Kortlopend kredieten

Kortlopend kredieten
Het tijdelijk roodstaan op de betaalrekening raakt steeds meer ingeburgerd. Eind 1998 was de roodstand ten opzichte van 1997 met bijna een kwart toegenomen tot 9,3 miljard gulden. Er waren 2,5 miljoen betaalrekeningen met een negatief saldo. Ook maken steeds meer mensen gebruik van een gespreide terugbetaling door middel van krediet met een creditcard. De uitgestelde betaling die direct via een incasso-opdracht wordt verrekend, is hierbij buiten beschouwing gelaten. Het aantal rekeningen met een krediet door middel van een creditcard is tussen 1994 en eind 1998 bijna verdubbeld.

Aankopen via een postorderbedrijf worden vaak in termijnen terugbetaald. Eind 1998 moest op 981 duizend rekeningen nog een bedrag worden terugbetaald. Bij de postorderbedrijven gaat het om relatief kleine bedragen. Het gemiddelde bedrag van de schuld is al jaren tussen de 800 en 900 gulden per rekening.

Ron Storm

Bron: CBS, Financiële maandstatistiek september 1999