Met bijna 16 miljoen inwoners de volgende eeuw in

In 1900 woonden er 5,1 miljoen mensen in Nederland. Eind dit jaar zijn het er zo’n 15,9 miljoen. In de 20e eeuw is de bevolking van Nederland dus met bijna 11 miljoen inwoners toegenomen.

De bevolkingsgroei heeft in de loop van de eeuw grote fluctuaties vertoond. De sterkste groei deed zich voor in de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog. Met name de babyboom zorgde toen voor een gemiddelde bevolkingsgroei van 150 000 personen per jaar. Met de introductie van de anticonceptiepil liep de bevolkingsgroei in de jaren zeventig sterk terug.

Bevolking Nederland op 1 januari

Bevolking Nederland op 1 januari

Meer baby's als het goed gaat

De bevolkingsontwikkeling wordt voor een deel bepaald door maatschappelijke trends als ontkerkelijking, individualisering, emancipatie en mondialisering. Daarnaast speelt de economische conjunctuur een rol.

Als het vertrouwen in de economie toeneemt, stijgt zo’n anderhalf jaar later het geboortecijfer. Een daling van de werkloosheid leidt tot een toename van de immigratie. Begin jaren tachtig, toen de economie zich ongunstig ontwikkelde, bereikte de bevolkingsgroei een naoorlogs dieptepunt.

Ook in de jaren negentig bestaat er een duidelijke samenhang tussen de bevolkingsgroei en de economische conjunctuur. Begin jaren negentig nam de bevolkingsbevolkingsgroei toe. Door de gunstige economische ontwikkeling steeg zowel de immigratie als het aantal geboorten. De economische teruggang halverwege de jaren negentig zorgde voor een tijdelijke daling van de bevolkingsgroei.

Groei van bevolking en economie

Groei van bevolking en economie
Eind jaren negentig is er sprake van een herstel. In 1998 groeide de bevolking met 106 000 personen. Dit was de hoogste groei sinds 1992. In 1999 handhaaft de bevolkingsgroei zich op het niveau van 1998.

Van de totale bevolkingsgroei kan 55% aan het geboorte-overschot (het verschil tussen geboorte en sterfte) worden toegeschreven. De andere 45% komt voor rekening van het migratiesaldo (het verschil tussen immigratie en emigratie).

Bron: CBS: Statistisch bulletin, 26 augustus 1999