Per Nederlander tien kilo huishoudelijk afval in de week

De gemeentelijke reinigingsdiensten hebben in 1998 ruim acht miljoen ton afval bij huishoudens ingezameld. Dat is volgens deze voorlopige cijfers 515 kilo afval per inwoner. In vier jaar tijd is deze hoeveelheid per inwoner met bijna vijftig kilo toegenomen.

In de provincie Drenthe is met 622 kilo per inwoner het meeste afval ingezameld. Ook in Zeeland ligt het aantal kilo boven de zeshonderd. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is deze hoeveelheid ruim honderd kilo lager. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er in de landelijke provincies Drenthe en Zeeland meer tuinafval per inwoner wordt aangeboden dan in de Randstad.

Aantal kilo' huishoudelijk afval per inwoner, 1998

Aantal kilo' huishoudelijk afval per inwoner, 1998

Minder GFT

Ruim veertig procent van het afval is verleden jaar gescheiden ingezameld. Bijna één vijfde deel van het afval bestaat uit gescheiden ingezameld groente-, fruit-, en tuinafval (GFT). Deze hoeveelheid is na een jarenlange stijging in 1998 licht afgenomen. Bij twee op de drie gemeenten is vorig jaar minder GFT ingezameld dan in voorgaande jaar. Landelijk gezien werd in 1998 bijna honderd kilo GFT per inwoner opgehaald.

Ingezameld afval van huishoudens, 1998

Ingezameld afval van huishoudens, 1998
Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, heeft onlangs cijfers gepubliceerd over het gemeentelijk afval per inwoner in een aantal Europese landen. Eurostat geeft aan dat de cijfers van de landen door verschillen in beschikbaarheid en kwaliteit niet volledig vergelijkbaar zijn. De meest recente gevens laten echter het volgende globale beeld zien.

Duitsland en zijn buurlanden Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland produceren meer dan vijfhonderd kilo afval per inwoner. Onder de vierhonderd kilo zitten Spanje, Ierland, Zweden, Portugal en Griekenland. Koplopers met een productie van meer dan zeshonderd kilo per inwoner zijn IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Gemeentelijk afval per inwoner, bron: Eurostat

Gemeentelijk afval per inwoner, bron: Eurostat
Harrie Meeuwissen