Kunst, een dikke boterham?

In Nederland waren in 1996 ruim 500 instellingen voor hedendaagse kunstbemiddeling gevestigd. Zij bemiddelden tussen kunstenaar en klant. Het doel: kunstwerken via verhuur of verkoop aan de man brengen. Qua inkomsten lopen de instellingen voor hedendaagse kunstbemiddeling sterk uiteen: van niets tot enkele miljoenen per jaar.

Verkoop

In totaal verkochten de instellingen voor 100 miljoen gulden aan kunstwerken. Een flink deel daarvan, 38 miljoen gulden, ging direct naar de kunstenaars die hun eigen werk verkochten. De rest ging naar de bemiddelende instellingen. Hun inkomsten uit deze verkoop waren opgebouwd uit provisie en de opbrengst van kunstwerken die de instelling eerder van kunstenaars had gekocht.

73 miljoen voor kunstenaars

Om een collectie op te bouwen die interessant genoeg is voor kunstuitleen huren de instellingen regelmatig werken van kunstenaars. In totaal werd voor 7 miljoen gulden aan kunstwerken gehuurd. Aan honoraria voor opdrachten aan kunstenaars werd 2 miljoen gulden uitgegeven. Daarnaast kochten instellingen ook kunstwerken aan. Daarmee was in totaal 27 miljoen gulden gemoeid.

Bron: CBS onderzoek hedendaagse kunstbemiddeling 1996 CBS onderzoek hedendaagse kunstbemiddeling 1996