Deeltijdwerken in ziekenhuizen

In 1996 werkten ruim 400 duizend mensen in de intramurale gezondheidszorg. Gezamenlijk bezetten zij 277 duizend arbeidsplaatsen. Circa 67 procent van hen werkt in deeltijd; in 1985 lag dit aandeel nog op 38 procent. Het percentage parttimers varieert van 62 procent in de ziekenhuizen tot 74 procent in de verpleeghuizen.

De arbeidsplaatsen worden voor 72 procent ingenomen door vrouwen en voor 28 procent door mannen. In verpleeghuizen is het aandeel mannelijke werknemers het laagst, 19 procent. In psychiatrische ziekenhuizen werken juist relatief veel mannen (44 procent).

In ziekenhuizen is het aantal vrouwelijke werknemers sinds 1990 met 14 procent toegenomen en het aantal mannelijke met 5. Het aantal vrouwelijke fulltimers blijkt sterker afgenomen dan het aantal mannen met een volledige baan, terwijl het aantal parttimers in beide groepen met krap 40 procent is gegroeid. Omdat er onder de vrouwen méér parttimers zijn, neemt het aantal vrouwen sterker toe dan het aantal mannen. Door de verschuiving van fulltime naar parttime werken blijft het aantal bezette arbeidsplaatsen echter gelijk.

Paul Warns

Personeel intramurale gezondheidszorg, 1996

Personeel intramurale gezondheidszorg, 1996