Ontsnapt uit de gevangenis

De laatste jaren is het aantal geslaagde vluchtpogingen van gedetineerden gedaald. In 1985 slaagden nog 82 mensen erin uit de gevangenis te ontsnappen, terwijl in totaal 170 personen dit probeerden. In 1997 slaagden 13 mensen erin te ontvluchten. Ook het aantal pogingen om te ontsnappen nam af, met uitzondering van het jaar 1993. Toen ontsnapten 59 gedetineerden, waarbij maar liefst 26 maal iemand in gijzeling werd genomen.

Ontvluchtingen uit de gevangenis

Ontvluchtingen uit de gevangenis