Bestrijdingsmiddelen

Tussen 1985 en 1995 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw gehalveerd. Vooral de toepassing van grondontsmettingsmiddelen heeft daaraan bijgedragen; het gebruik hiervan is met vier vijfde teruggelopen. Dit is het gevolg van de invoering van een vergunning voor het gebruik in 1993. De doelstelling - vermindering met de helft ten opzichte van eind jaren tachtig - is ruimschoots gehaald. De beperking van het gebruik van pesticiden, zoals insecticiden, herbiciden en fungiciden (schimmelbestrijders), gaat aanzienlijk trager. De doelstellingen van de beide laatste zijn niet gehaald.

Chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw

Chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw