Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 21/’22

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken.
De tabellen gaan over het (eind)toetsadvies, het definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders en het huishoudensinkomen van de leerling. Het betreft cijfers over schooljaar 2021/'22.