BDFS-F: Tabellen terugvorderingen Tozo en Bbz, 2020-2022

Tabellen met aantal uitkeringen Tozo levensonderhoud en bedrijfskapitalen en de daaraan gekoppelde vorderingen die ingestroomd zijn in 2022 inclusief beginschuld en saldoschuld. Daarnaast ook tabellen met aantal uitkeringen vereenvoudigd Bbz levensonderhoud en Bbz bedrijfskapitalen en de daaraan gekoppelde vorderingen die ingestroomd zijn in 2021 en 2022 inclusief beginschuld en saldoschuld. Ten slotte bevat de tabellenset over alle vorderingen Tozo en vereenvoudigd bbz levensonderhoud en bedrijfskapitalen cijfers over de mate van terugvordering over verslagjaren 2020 tot en met 2022.
Om meer zicht te krijgen op de mate waarin uitkeringen Tozo en vereenvoudigd Bbz levensonderhoud en leningen Tozo en Bbz bedrijfskapitaal worden teruggevorderd, heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarnaar onderzoek gedaan over de verslagjaren 2020 tot en met 2022. Met het aantal uitkeringen en vorderingen en de daaraan gekoppelde informatie over beginschulden, saldoschuld en incassoratio’s wordt inzicht gegeven in de mate van terugvorderingen bij Tozo en vereenvoudigd Bbz uitkeringen levensonderhoud waarvan de aanvrager (een deel) van de uitkering moet terugbetalen. Ook over de terugbetalingen van verstrekte leningen bedrijfskapitaal Tozo en vereenvoudigd Bbz is de informatie in de tabellenset verwerkt.