Jeugdige verdachten en slachtoffers van criminaliteit

Deze tabellenset bevat informatie over jongeren (12 tot 25 jaar) wat betreft verdacht zijn van een misdrijf en slachtofferschap van criminaliteit.
De tabellenset begint met cijfers over jeugdige verdachten van traditionele criminaliteit. Daarna worden cijfers gegeven over jeugdige slachtoffers van traditionele criminaliteit, online criminaliteit, huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tot slot wordt de relatie tussen jeugdige slachtoffers en jeugdige verdachten weergegeven in cijfers.