Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2019-2020

Tabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2019 en 2020.

Deze tabellenset biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW. De tabel bevat ook informatie over de arbeidsmarktpositie vóór, tijdens en na instroom in de WW.

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).