Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2012-2022

Deze tabellenset bevat informatie over internationale goederenhandel voor de regio Zwolle.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven die gedurende de verslagperiode tenminste 1 vestiging in de regio Zwolle hadden. Bij meerdere vestigingen is de handelswaarde verdeeld op basis van het aantal werkzame personen per vestiging.

Deze tabel is samengesteld in opdracht van hogeschool Windesheim. De gegevens hebben betrekking op de periode 2012-2022.