Besteedbaar inkomen huishoudens in de landbouw

Wat is het gemiddelde besteedbaar inkomen van de huishoudens met een agrarisch bedrijf, de huishoudens die als voornaamste inkomstenbron een onderneming hebben en de huishoudens in Nederland?
In deze tabel is af te lezen wat het gemiddelde besteedbaar inkomen van de huishoudens met een agrarisch bedrijf, de huishoudens die als voornaamste inkomstenbron een onderneming hebben en de huishoudens in Nederland zijn. De uitkomsten zijn af te lezen in absolute aantallen en percentages. Daarnaast is berekend in welke inkomensgroep deze huishoudens vallen, hoeveel daarvan onder de lage-inkomensgrens leven en hoeveel daarvan te maken krijgen met een langdurig risico op armoede.