Dashboard Kinderopvang in Nederland, 2015-2021

© Hollandse Hoogte
Dit dashboard presenteert cijfers over het aanbod van kinderopvang in relatie tot de potentiële vraag naar kinderopvang op laag regionaal niveau.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CBS gevraagd cijfers samen te stellen over het aanbod van kinderopvang in relatie tot de potentiële vraag naar kinderopvang op regionaal niveau. In dit dashboard worden deze uitkomsten gepresenteerd.

Dit dashboard geeft per gemeente, wijk of buurt inzicht in het aantal kindplaatsen op de kinderopvang, het aantal kinderen en huishoudens dat recht heeft op kinderopvangtoeslag, aantal kinderen en huishoudens dat gebruik maakt van kinderopvangtoeslag, de sociaaleconomische score en of er scholen zijn die in aanmerking voor dan wel gebruik maken van de subsidieregeling School en Omgeving. Het bevat cijfers over de periode 2015-2021. De intentie is om de meting iedere twee jaar te herhalen om de ontwikkelingen in vraag en aanbod te kunnen monitoren.