Rit- en voertuigkenmerken bedrijfsvoertuigen, 2019-2021

De tabellenset bevat gegevens over gebruik en input voor het berekenen van verwachte CO2-uitstoot van Nederlandse bedrijfsvoertuigen. De gegevens zijn uitgeplitst naar sectoren op basis van de standaard bedrijfsindeling (SBI 2008).

De tabellen betreffen de zware (met name vrachtvoertuigen) en lichte bedrijfsvoertuigen (met name bestelauto’s). Het gaat hierbij om vrachtauto's, bestelauto's, trekkers voor oplegger of speciale voertuigen in gebruik bij bedrijven. Bedrijfsvoertuigen van particulieren en buitenlandse voertuigen zijn buiten beschouwing gelaten.

De tabellen bevatten gegevens over het aantal voertuigen, het vervoerd gewicht, de afgelegde afstanden, de afgelegde afstanden met lading, het aantal beladen ritten, gemiddelde CO2-emissie van het voertuig, emissieklassen (Euronorm) en brandstof gegevens per SBI categorie.

Het betreft cijfers over 2019 t/m 2021.

De opdracht is gefinancierd door RVO in samenwerking met Revnext en het Ministerie van IenW.