Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2021

In de tabellenset wordt een update gegeven van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2021, verbijzonderd naar R-strategie.

De gepubliceerde tabellenset is samengesteld als onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid.

Zowel internationaal als nationaal is er een groeiende belangstelling voor de circulaire economie (CE) en de voordelen ervan voor de samenleving. Naast de fysieke aspecten van de circulaire economie, zoals hoeveelheden afval en de mate van recycling, zijn ook de sociaaleconomische indicatoren relevant voor het meten van de transitie naar een circulaire economie. Zo levert een circulaire economie nieuwe werkgelegenheid op en draagt het bij aan het bbp.

De tabellenset geeft een update van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2021, verbijzonderd naar R-strategie. De gehanteerde methode bouwt voort op eerder onderzoek (Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2016 en Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie, 2021).

De tabellenset is een update van de Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2020. Zie ook de speciale dossierpagina hierover via de link onderaan de pagina.