Gereguleerde huurwoningen, 2021

Het aandeel gereguleerde huurwoningen per gemeente in 2021
In deze tabellenset wordt het percentage gereguleerde huurwoningen per gemeente gepresenteerd. Een woning is een gereguleerde huurwoning als de kale huur gelijk is aan of lager is dan de liberalisatiegrens is (op 1 januari 2021 was dit 752,33 euro). Het gaat om alle bewoonde woningen die op 1 januari 2021 in voorraad zijn en een woonfunctie hebben. Daarnaast wordt de woning door één huishouden bewoond.