Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2019-2022

De tabellenset bevat vier tabellen met gegevens over inwoners of overledenen uitgesplitst naar geslacht en leeftijd uit de vier jaren 2019 t/m 2022 opgeteld.
GGD Haaglanden heeft het CBS / UDC Den Haag gevraagd om tabellen te maken over de bevolkingsomvang en overledenen in de Regio Haaglanden voor de periode 2019 t/m 2022. Deze tabellen worden als input gebruikt voor de gezondheidsmonitor Regio Haaglanden.