Internatioanale handel in landbouwproducten Zuid-Holland 2020-2022

Deze tabellenset bevat informatie over internationale goederenhandel in landbouwproducten van bedrijven gevestigd in Zuid-Holland.

Deze tabel is samengesteld in opdracht van Wageningen Economic Research. De gegevens hebben betrekking op de periode 2020-2022.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven die gedurende de verslagperiode tenminste 1 vestiging in Zuid-Holland hadden. Bij meerder vestigingen in meerdere provincies is de handelswaarde verdeeld op basis van het aantal werkzame personen per vestiging.

Het betreft hier voorlopige cijfers.