BUS - uitstroom uit bijstand naar werk, 2021

Tabellen over personen met een bijstandsuitkering, uitstroom uit de bijstand en uitstroom naar werk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in dynamiek van arbeids- en uitkeringssituaties van personen na uitstroom uit de bijstand naar werk. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een tabellenset op met informatie over personen met een bijstandsuitkering, hoeveel daarvan uitstromen en hoeveel volledig uitstromen naar werk. De verslagperiode is december 2020 tot en met november 2021. Volledige uitstroom uit de bijstand naar werk wordt bekeken in verslagjaar 2021. Er wordt voor alle personen uitgesplitst naar duur van de bijstandsuitkering en een onderscheid gemaakt naar leeftijd.

Bekostigd door het ministerie van SZW.