Aantallen kwalificerende bedrijven onder diverse IMVO-initiatieven

Erratum:

Vanwege voortschrijdend inzicht zijn we tot de slotsom gekomen dat het aan de hand van de beschikbare informatie niet mogelijk is om tot een zinvolle afbakening te komen van de groep ondernemingen (en bijbehorende bedrijven) onder niet-EU zeggenschap die aan CSRD criteria voldoen. Om die reden is besloten een aangepaste versie van deze tabellenset te publiceren waarin de desbetreffende uitsplitsing niet meer wordt getoond. Tabellen 1.2a en 1.2b in de vorige versie zijn daarom in deze versie uitgesloten. Verder bevat deze nieuwe versie een uitgebreidere toelichting op de beperkingen van de onderliggende brondata
Het aantal ondernemingen en bedrijven in Nederland die onder een tweetal EU-richtlijnen en een voorstel voor nationale IMVO-wetgeving vallen.
Deze publicatie betreft een tabellenset over het aantal ondernemingen en bedrijven in Nederland die onder een tweetal EU-richtlijnen en een voorstel voor nationale IMVO-wetgeving vallen, namelijk de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en het initiatiefvoorstel Tweede Kamer nationale IMVO-wetgeving. De populatie van het onderzoek bestaat uit alle bedrijven in 2019-2021 in het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

De tabellenset is in opdracht van de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).