Aantallen kwalificerende bedrijven onder diverse IMVO-initiatieven

Het aantal ondernemingen en bedrijven in Nederland die onder een tweetal EU-richtlijnen en een voorstel voor nationale IMVO-wetgeving vallen.
Deze publicatie betreft een tabellenset over het aantal ondernemingen en bedrijven in Nederland die onder een tweetal EU-richtlijnen en een voorstel voor nationale IMVO-wetgeving vallen, namelijk de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en het initiatiefvoorstel Tweede Kamer nationale IMVO-wetgeving. De populatie van het onderzoek bestaat uit alle bedrijven in 2019-2021 in het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

De tabellenset is in opdracht van de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).