AZW-breed; verdieping restgroepen mobiliteit, 2019-2022

Deze tabellen bevatten cijfers over kenmerken van werknemers die instromen vanuit overig en uitstromen naar inactief, alsmede een opsplitsing van deze stromen.

De cijfers zijn een verfijning van de cijfers in de AZW StatLine tabel: 'Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio'. Ten opzichte van de genoemde tabel wordt in deze tabellen alleen gekeken naar de categorieën instroom vanuit overig en uitstroom naar inactief voor heel Nederland, en worden deze categorieën verder opgedeeld.

In tabel 1 zijn alle werknemers opgenomen die op de peildatum van een kwartaal vanuit instroom:overig zijn ingestroomd in een hoofdbaan in zorg en welzijn breed ten opzichte van de peildatum in het kwartaal een jaar eerder. Deze groep wordt uitgesplitst naar diverse kenmerken van de instromende werknemers en diverse maatschappelijk posities voorafgaand aan instroom waaronder studie, werk en zelfstandigheid.

In tabel 2 zijn alle werknemers opgenomen die op de peildatum van een kwartaal naar uitstroom:inactief zijn gegaan vanuit een hoofdbaan in zorg en welzijn breed, ten opzichte van de peildatum in het kwartaal een jaar eerder. Deze groep wordt uitgesplitst naar diverse kenmerken van de uitstromende werknemers en diverse maatschappelijk posities bij en ná uitstroom waaronder overlijden, ziektewet, studie en werk als werknemer één jaar na uitstroom.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl