Auto’s, kilometers en rijbewijzen per PC4

Deze tabellenset bevat gegevens over het aantal actieve personenauto's van natuurlijke personen per postcode-4 gebied, uitgesplitst naar verschillende voertuigkenmerken. Daarnaast is ook het gemiddeld jaarkilometrage van deze voertuigen opgenomen en is er een tabel over het aantal autorijbewijshouders per postcode-4 gebied. Het betreft cijfers over de jaren 2020 en 2021.

De cijfers over voertuigaantallen en rijbewijshouders zijn definitief. De cijfers over voertuigkilometers in 2019 zijn definitief, de voertuigkilometers van 2021 hebben een voorlopige status. Vanwege de afwijkende populatie (alleen actieve personenauto's) wijkt het gemiddeld jaarkilometrage in de tabellen af van het gemiddeld jaarkilometrage van natuurlijke personen dat het CBS publiceert op StatLine.

De tabellen zijn samengesteld in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.