Decielgroepen brutoinkomen per gemeente, 2020

Aantal huishoudens en maximum waarde van het bruto inkomen van 10-procentsgroepen van particuliere huishoudens per gemeente op basis van het bruto inkomen, 2020.

Particuliere huishoudens zijn per gemeente (gemeentelijke indeling 2023) ingedeeld in 10%-groepen op basis van het bruto inkomen nadat ze gesorteerd zijn van laag naar hoog inkomen. De 10 procent huishoudens met de laagste inkomens behoren tot de eerste 10%-groep, de volgende 10 procent tot de tweede 10%-groep etc. Vervolgens is per 10%-groep per gemeente de maximumwaarde van het bruto inkomen bepaald. Het gaat om definitieve gegevens over het verslagjaar 2020.

Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJsel.