Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2015-2023

Winkelende mensen lopen door een winkelstraat
© Hollandse Hoogte / Co de Kruijf
Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2015-2023

Maatwerktabellen over de bevolking op 1 januari en het aantal levendgeborenen in de jaren 2015-2023 naar gemeente, wijk, buurt en PC5. De cijfers over bevolking zijn uitgesplitst naar losse leeftijden en geslacht. De cijfers over levendgeborenen zijn gesplitst naar leeftijdsklassen (5-jaars klassen) van de moeder. De gegevens zijn gesplitst naar postcode-5 niveau (PC5).

Opdrachtgever: Verus