Werkzame beroepsbevolking beroep en sector, 2021-2022

Beroep en sector van mensen met werk van 15 tot 75 jaar, tweejaarsgemiddelde 2021-2022
Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar, uitgesplitst naar hun beroep en sector, 2021-2022.